Bureaukrati

Bureaukrati
Embedsvælde.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • bureaukrati — bu|reau|kra|ti sb., et, er, erne (administration med faste regler og procedurer; administrativt system præget af omstændelig behandling af sagerne) …   Dansk ordbog

  • bureaukratisk — bu|reau|kra|tisk adj., itk. d.s., e (som vedrører bureaukrati) …   Dansk ordbog

  • papirnusseri — pa|pir|nus|se|ri sb., et, er, erne; bureaukrati og papirnusseri …   Dansk ordbog

  • papirvælde — pa|pir|væl|de sb., t (overdrevent bureaukrati) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”